HANSJONGKINDKOPe
item1a3b item1a item1a1 item1a3 item1a3a item1a4
item1a3b2 item1a5 item1a1b item1a3d    

St1 Reuzecellen.

De rationale achter stamceltherapie kan op een luciferdoosje.
-Weefselschade b.v. hartinfarct;
-injectie van stamcellen;
-in situ differentiatie van stamcellen tot o.a.hartspiercellen (cardiomyocyten);
-functieherstel.

Het lukt allemaal nog niet zo goed. Veel basale stappen worden overgeslagen voor een snel maar teleurstellend resultaat. Zo is het in weefselkweek (in vitro) nog niet mogelijk om stamcellen uit te laten differentieren tot de reuzecellen die hartspiercellen zijn. Ondanks bepaalde claims lukt die differentiatie tot grote cellen ook niet, als ze in het hartinfarctgebied (in situ) worden ingespoten.

 

St2 Slagveld.

De ventrikelwand bij het hartinfarct is een ouderwets slagveld. Terwijl de soldaten (hartspiercellen) hun opgedragen taak vervullen, is ergens midden in het leger een gedeelte van hen afgesneden van de aanvoerlijnen (bloedvaten). Deze hartspiercellen sterven temidden van hun kameraden, die voor altijd het contact met hen hebben verloren. Lijkenruimers (witte bloedcellen) doen hun werk, kijken of er nog wat van hun gading is terwijl ze boodschappen uitzenden voor ongewapende marketensters (myofibroblasten) en nog wat andere infrastructuur, om gaten in de slagwerkgroep aspeciek op te vullen.. De tijd voor de ingespoten mesenchymale stamcellen en/of hun gedifferentiëerde nakomelingen om in het infarctgebied aan te slaan is kort, anders bezetten de gemotiveerde myofibroblasten hun plaatsje wel. Ook is het de vraag of het benodigde aantal stamcellen (minimaal 10 miljoen per cm3 infarctweefsel; zie St.1) enige tijd na het infarct wel op hun plaats blijven zitten.

St3 Dorian Gray leeft.

Vanaf 2009 mogen geen proefdieren meer gebruikt worden voor onderzoek naar schadelijke stoffen in cosmetica.
De franse l'Oreal fabrieken in Aulnay Sous Bois hebben daar op ingespeeld door uit menselijke huid-stamcellen (basale cellen) complete menselijke huid met een hoornlaag te kweken. Het voelt ook aan als huid. Dit alternatief voor proefdieronderzoek kan naast toxicititeits onderzoek ook gebruikt worden voor onderzoek naar huidbeschadigingen door UV licht en bescherming daartegen.
Ander stamcelonderzoek houdt zich bezig met het gebruik van (adulte mesenchymale) stamcellen tegen dementie. Misschien kan over een paar jaar een goede combinatietherapie van smeren en spuiten zorgen voor eeuwige schoonheid en "brainpower".

St4 De multipotente mesenchymale stamcellen uit het beenmerg kunnen betrekkelijk eenvoudig worden gekweekt. Ze zouden vrijwel alles kunnen worden: van spier- tot zenuwcel. Alles hangt er af, hoe je ze kweekt. In werkelijkheid worden ze door de toegevoegde factoren maar een heel klein beetje gedifferentiëerd. De rest van dat differentatieproces moet na inspuiten van de cellen in het lichaam gebeuren. In deze tijd komen er publicaties die erop wijzen, dat de mesenchymale stamcellen ook heel eenvoudig uit onderhuids vet te isoleren zijn. Dat zou een mooie bron zijn. Van je eigen vet heb je toch genoeg en het in een in een handomdraai met een zuigsysteem te verkrijgen. Beenmergpunctie is niet meer nodig. Ik volg de literatuur over "mesenchymale stamcellen uit vet", geloof er niet echt in en dus aan mijn lijf geen polonaise. Ik laat mijn vet nog even zitten. De foto hiernaast laat klompjes heldere vetcellen zien, die ontstaan zijn uit mesenchymale stamcellen (donkere achtergrondcellen). Net andersom dus: vet uit stamcellen.

St5 De homeopathische stamcel.

In het beenmerg (binnen in het bot) zijn twee soorten stamcellen: de haemopoietische stamcel (HSC) en de mesenchymale stamcel (MSC). De HSC vormt alle typen bloedcellen en speelt een grote rol bij de genezing van bloedtumoren. Aan de MSC, ook wel stromale stamcel genoemd, wordt omnipotentie toegeschreven. Hij kan alles worden. Zo zou hij ook hartspiercellen kunnen vormen. Daarbij lijkt hij op de embryonale stamcel (ESC) waar de laatste tijd in Amerika zo'n heisa over is. Veel minder moeilijkheden zijn er rondom de MSC's, omdat die zonder te veel moeite te isoleren zijn uit je eigen beenmerg. Per miljoen (gezuiverde) beenmergcellen zijn er ongeveer 1 tot 5 mesenchymale stamcellen aanwezig. Bij de stamcel-cowboys wordt de term stamceltherapie gebruikt voor injectie van een gezuiverde (mononucleaire) beenmerg fractie waar maar heel weinig stamcellen in aanwezig zijn. Dat kost je veel geld. Je hoort niet veel over geslaagde stamceltherapieën.

St6 Mijn eigen embryonale stamcel.

Het is dan toch gelukt. Onderzoeksgroepen uit Japan en de Verenigde Staten hebben in 2007 onafhankelijk van elkaar bindweefselcellen van muizen verandert in "induced pluripotent stem cells" (iPSC's), door vier embryonale genen in de bindweefselcellen te spuiten.
Het is de onderzoekers nog niet gelukt om op die manier menselijke iPSP's te maken uit menselijke huidfibroblasten. Waarschijnlijk is een andere cocktail van genen nodig. Maar dat is een een kwestie van tijd. Het wordt dan in de toekomst mogelijk om patientencellen te herprogrammeren tot iPSP's.
Op deze manier kan dan meteen het ethische probleem omzeild worden, dat therapeutisch kloneren met behulp van menselijke oöcyten met zich meebrengt.
Het zal toch nog wel even duren voor ik mijn eigen potje met embryonale stamcellen uit de kast kan halen om hier en daar wat bij mij aan te laten vullen of laten vervangen.

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Home | Weblog Stamcel | Weblog Oersoep | Weblog Evolutie | Weblog beeld/muziek | Schilderijen | Digits | C.V. | Contact